برای دیدن کلیه ریزموضوعات اثر دکمه نمایش کل ریزموضوعات را بزنید


   
شناسنامه اثر
عنوان اثر: شماره جلد: 1 تعداد صفحات:  147
نويسنده:  رده LC:  9 ب 78 الف / 4874 PGA رده ديوبي:  736 / 892
ناشر:  کیهان مکان نشر:  تهران سال نشر: 
موضوع اصلي: -   قطع: رقعی مترجم:  سعدی عبدالصاحب
كتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ( ع ).   مركزوابسته:  دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران . همايش: 0
فروست: -   ريزموضوعات   همه موارد