برای دیدن کلیه ریزموضوعات اثر دکمه نمایش کل ریزموضوعات را بزنید


   
شناسنامه اثر
عنوان اثر: شماره جلد: 1 تعداد صفحات:  131
نويسنده:  رده LC:  - رده ديوبي:  -
ناشر:  نامشخص مکان نشر:  - سال نشر: 
موضوع اصلي: -   قطع: وزیری مترجم:  خسروی مهدی
كتابخانه: دانشگاه باقرالعلوم ع.   مركزوابسته:  0 همايش: 0
فروست: -   ريزموضوعات   همه موارد  
             
کلیه ريز موضوعات اثر
ردیفریزموضوعشماره صفحه
1 آپارتهیت ، رفتار پلیس آفریقای جنوبی 5 تا 28
2 اعمال زور در زندانهای آفریقای جنوبی 72 تا 82
3 پلیس آفریقایجنوبی و اعتصابات مردم 60 تا 71
4 ترس کودکان از پلیس آفریقای جنوبی 55 تا 59
5 جنایات و فشار پلیس آفریقای جنوبی 41 تا 54
6 شکنجه در زندانهای آفریقای جنوبی 29 تا 40
7 نظام کارگری و کشاورزی آفریقای جنوبی 83 تا 116
8 نقش آب در اقتصاد نفت 159 تا 160
9 کودکان کارگر آفریقای جنوبی 117 تا 120