برای دیدن کلیه ریزموضوعات اثر دکمه نمایش کل ریزموضوعات را بزنید


   
شناسنامه اثر
عنوان اثر: شماره جلد: 1 تعداد صفحات:  274
نويسنده:  رده LC:  - رده ديوبي:  -
ناشر:  ایران ویچ مکان نشر:  - سال نشر: 
موضوع اصلي: قاجاریه ، صفویه ، تبریز ، مشروطیت ، تار.   قطع: وزیری مترجم:  -
كتابخانه: آیه الله مرعشی نجفی.   مركزوابسته:  0 همايش: 0
فروست: -   ريزموضوعات   همه موارد