برای دیدن کلیه ریزموضوعات اثر دکمه نمایش کل ریزموضوعات را بزنید


   
شناسنامه اثر
عنوان اثر: شماره جلد: 1 تعداد صفحات:  210
نويسنده:  رده LC:  - رده ديوبي:  -
ناشر:  موسسه فرهنگی منطقه ایD. C. R مکان نشر:  - سال نشر: 
موضوع اصلي: آتاتورک ، تاریخ ،.   قطع: وزیری مترجم:  نطقی حمید
كتابخانه: دفتر تبلیغات اسلامی.   مركزوابسته:  0 همايش: 0
فروست: -   ريزموضوعات   همه موارد